סקר שבועי

לאיזה כיתה אתם עולים?

גן

א' עד ג'

ד' עד ו'
חטיבה